За нас 
Сфери на работа

ГЛОБАЛ ЛЕКС ООД е юридическо дружество, създадено през 2008 г. и обединяващо опита на юристи с експертни познания и сериозна практика в правоприлагането. Изхождайки от убеждението, че нашите клиенти трябва да бъдат своевременно информирани за новостите в българското законодателство и да получават адекватна на новите реалности правна помощ, ние създадохме екип, който има готовност да Ви предложи професионално правно обслужване в областта на гражданското и административното право и процес. Работим успешно с български и чуждестранни физически и юридически лица, като осъществяваме дейността си със свободно ползване освен на български, на английски и руски език при кореспонденция и изготвяне на документация.

ГЛОБАЛ ЛЕКС ООД е специализирано в предоставянето на правни услуги и консултации на местни и чуждестранни юридически лица по всички аспекти на стопанската им дейност в страната и чужбина, а именно – данъчни, търговски, облигационни, вещно-правни, трудово-осигурителни и административни.

Широкият спектър от правни услуги, които можем да Ви предложим, е гаранция за безпроблемното стартиране и успешното развитие на Вашия бизнес. Стремим се да подхождаме с разбиране към Вашите проблеми и да Ви предложим решение, което отговаря в най-голяма степен на Вашите нужди, съобразно спецификата на конкретния казус. Мотивирани от желанието си да Ви бъдем полезни и да останете удовлетволени от нашите услуги, ние разглеждаме задълбочено и с внимание всеки отделен проблем в сферата на Вашите бизнес отношения, опитвайки се да предвидим евентуалните усложнения в бъдеще и да предотвратим възникването на спорове и конфликтни ситуации с Вашите партньори.

Основните принципи, от които се ръководим в нашата работа са:

Индивидуален подход. За нас всеки клиент е важен и се нуждае от специално внимание. Ето защо, ние подхождаме индивидуално към конкретния казус и предлагаме законово обосновано решение, съответстващо на желанието и потребностите на клиента.

Професионално отношение и качествено изпълнение на предоставяните услуги.Наличието на подготвен екип от експерти с дългогодишен опит в сферата на юридическата експертиза гарантира на нашите клиенти професионален подход и компетентност при изпълнение на възложената задача.

Конфиденциалност. Опазването на поверителността на предоставяната от клиента информация е от първостепенно значение в нашата работа. Сигурното и надеждно съхраняване на предоставената информация и нейното неразгласяване обуславят комфорта при обслужване и доверието на клиентите в нас.

Гъвкавост и ефективност. Стараем се винаги да намерим най-доброто законово обосновано и оптимално решение на Вашия проблем, като Ви предложим една икономически изгодна услуга и Ви спестим време, усилия и финансови средства. Нашата услуга съчетава бързина, практичност и ефективното изпълнение и е адаптирана към конкретните Ви нужди и определения от Вас бюджет за постигане на поставената цел.