Договори 
Сфери на работа
  • Консултиране във връзка с предстоящото сключване на договори в областта на гражданския и търговския оборот
  • Изготвяне на конкретен договор, в съответствие с желанията на клиента - предварителни и окончателни договори за покупко – продажба, дарение, дистрибуция, консултантски, лизингови, рекламни, заеми, комисионни, спедиционни, договори за поръчка и изработка, както и споразумения, меморандуми за намерения и други документи
  • Договори за наем и управление на недвижими имоти
  • Участие в преговори за сключване на договори и подписване на споразумения