Медийно право 
Сфери на работа

Ние има дългогодишен опит и предоставяме правна помощ и консултации в областта на медийното право, включително в областта на авторското право и сродните му права. При нас можете на получите ефективни и адекватни съвети в следните сфери на медийното право:

  • Регулация на медийните услуги, включително съдействие и консултации за издаване на лицензии за радио- и телевизионна дейност и регистрация на програми, предназначени за разпространение чрез кабелни или DTH електронни съобщителни мрежи

  • Придобивания и продажби на електронни медии

  • Техническо обезпечаване на електронни медии

  • Договорно обезпечаване на производството на съдържание

  • Подготовка и консултации по договори в областта на авторското и сродните му права

  • Регистрация на доставчици на нелинейни медийни услуги (VoD, PPV