Партньори 
Сфери на работа

Партньорството на ГЛОБАЛ ЛЕКС ООД с широк кръг от външни консултанти и експерти, ни позволява да Ви предложим цялостно обслужване, както в сферата на правото, така и в областта на счетоводството, администрирането на възнаграждения и одита.

 

БАНД

БАНД – консултации и управление ООД е счетоводно предприятие с дългогодишен опит в сферата на счетоводството, данъчните консултации и финансовите услуги. Дружеството ще Ви предложи професионално обслужване в широк кръг от дейности - счетоводно обслужване, данъчно облагане, корпоративни финанси, практическо приложение на СИДДО и др.

САЛАРИО

САЛАРИО ООД е специализирано в предоставянето на услуги по изчисляване на възнаграждения по трудови и извънтрудови правоотношения, администриране и управление на свързаните процеси и генериране и предоставяне на информация на клиентите и държавните институции.

 

НИБОС

 

НИБОС ЕООД е консултантска компания, специализирана в предоставянето на консултантски услуги в сферата на одита и бизнес оптимизирането. Дружеството предлага и консултации в областта на данъците, корпоративните финанси и бизнес стратегии, както и анализ на предприятието и консултации при сделки.