Комуникационно право 
Сфери на работа

Ние предлагаме консултации и съдействие в областта на информационните технологии и телекомуникациите, включително при взаимодействието с компетентните държавни органи. Можем да ви съдействаме в областта на:

  • Регулация на електронни съобщителни предприятия

  • Издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения

  • Подготовка на общи условия, договори и споразумения

  • Комплексно обслужване на предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги